CK
Tattoo Artist

Có 7 năm làm nghệ sĩ xăm ở Sài Gòn, Việt Nam. Phong cách xăm: Fineline và Water Color Tattoo

About Me

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành – Gà
Đến từ: Sài Gòn, Việt Nam
Sở thích: Tattoo, Art, Games
Tattoo Style: Fine line Tattoo, Water colour Tattoo, Blackwork Tattoo

Latest Works

Video về chúng tôi

CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO