BB
Tattoo Artist

Có 5 năm xăm và đến từ Đà Lạt, Việt Nam. Phong cách xăm: chủ nghĩa hiện thực

About Me

Latest Works

Video về chúng tôi

CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO